Anneke - een mensenleven met Parkinson
De reden voor Anneke om mee te werken aan deze tentoonstelling is dat zij meer begrip voor een leven met de ziekte van Parkinson wil creëren. Parkinson heeft vergaande gevolgen voor haar leven. Het ziekteverloop is in fasen en stappen. Steeds levert zij functies en mogelijkheden in. Bijvoorbeeld in mobiliteit en zelfstandigheid. Er is geen herstel.
De onzekerheid over wat je te wachten staat maakt dat eenzaamheid en wanhoop op de loer liggen. Ook haar vrijetijdsbesteding wordt steeds meer beperkt, zoals muziek maken en schilderen. Het is een hele opgave om dit zelf te accepteren. En als anderen meer rekening hiermee houden zijn de gevolgen van de ziekte beter te dragen.
Anneke en ik zijn al ruim 20 jaar bevriend. Eerst zagen wij elkaar als buren, nu in het verzorgingshuis. Onze vriendschap en gezamenlijke passie voor kunst geven de foto's een extra dimensie.
Tijdstip en locatie
De tentoonstelling is vanwege Corona uitgesteld en is voorlopig gepland in mei/juni 2021 in de locatie St. Pieters en Bloklands Gasthuis, Achter Davidshof 1 Amersfoort. De definitieve datum van de tentoonstelling zal vastgesteld worden als de restricties voor bezoek vanwege Corona zijn opgeheven.
Hieronder een selectie van de foto's
Maandelijks heb ik een foto gemaakt om een beeld te geven van het ziekteverloop
Naast de meer objectieve foto’s over het ziekteverloop brengt ik de persoonlijkheid van Anneke in beeld: menselijk, warm en waardevol.
Subsidie Gemeente Amersfoort en crowdfunding
Zonder hulp zou deze fototentoonstelling niet plaats kunnen vinden. Het gaat om de kosten van de fotolijsten en het afdrukken van in totaal 35 foto's. De gemeente Amersfoort steunt dit project via een subsidie voor kunst en cultuur. Daarnaast maken 32 donateurs, met hun bijdrage via voor de Voordekunst.nl, deze tentoonstelling mede mogelijk.
De gemeente Amersfoort steunt dit project. Jij ook?
Back to Top